uvazujme

Masivní manipulace slovenské veřejnosti směrem oranžovému státnímu převratu!

Co když je všechno, co se v současnosti děje v souvislosti s vraždou novináře Jana Kuciaka jen jednou velkou a dobře promyšlenou manipulací? Manipulací s cílem dostat davy do ulic a nasměrovat je proti vládě? Co když je to všechno s největší pravděpodobností jen bezohledný zápas o moc, s cílem dosáhnout vlastních politických a mocenských zájmů? A to i přes mrtvoly, jak se zvykne říkat obrazně, ale v tomto případě to už žel platí doslovně?Vláda Roberta Fica není vůbec bezúhonná. Těží ji mnohé kauzy a mnozí z jejích členů nemají čisté ruce. Je to vláda propletená s domácími oligarchy a finančními žraloky.Existuje opravdu velké množství věcí, které se jí dají vytknout, ale kvůli objektivitě nelze vnímat jenom negativa. Třeba si všimnout také pozitiva! A velkým pozitivem je to, že navzdory všem svým chybám přece jen představuje určitou bariéru vůči bruselskému diktátu, nadnárodním společnostem a bezohledné rozpínavosti západu, který se snaží o absolutní a bezvýhradné zotročení Slovenska.Ještě je tu totiž stále co ukrást a na čem se obohatit. Otrocké ovládnutí a poslušnost musí být absolutní! Musí být bezvýhradní! Avšak této absolutní bezvýhradnosti zotročení, rozkradení a dokonalého ovládnutí ještě alespoň v určitém smyslu překáží vláda Roberta Fica.A právě proto je takovým trnem v oku opozice, která se netají svými úzkými vazbami na transatlantické struktury. Právě proto je také trnem v oku různých nevládních organizací, financovaných ze západu. A právě proto je co nejdříve zapotřebí, aby byla vláda svržena a novou vládu by vytvořili opoziční prozápadní zrádci, spolu se zrádci z nevládních organizací, které za cizí peníze prosazují na Slovensku cizí zájmy. No a to vše se děje za masivní podpory a protivládní propagandy mainstreamových médií, nacházejících se samozřejmě v rukou západních vlastníků.Nenávist všech vlastizrádců tedy naplno vzkypěla proti vládě Roberta Fica, a této obrovské nenávisti prozápadních lokajů přišla dokonale vhod vražda novináře Jana Kuciaka. Ona má být rozbušku, která aktivuje masy, dostane je do ulic a nasměruje proti vládě.Obrovský paradox a zákeřná manipulace však spočívá v tom, že tyto naivní, hulákající davy, vycházející do ulic a očekávající zlepšení společenské a politické situace však ve skutečnosti bojují jen za své vlastní, mnohem větší a už absolutní zotročení. Děje se tak totiž podle stejného scénáře, jako v Libyi, nebo na Ukrajině. No a nyní přichází řada na Slovensko!Pod vidinou mnohem větší, iluzorní svobody svrhli rozvášněné, zmanipulované a uměle rozeštvané davy Kadáfiho v Libyi, avšak skutečným, reálným výsledkem je absolutní rozvrat země, anarchie a katastrofální propad životní úrovně.Pod vidinou zlepšení životní situace svrhl rozvášněný dav pod vedením fašistů premiéra Janukovyče na Ukrajině a dnes je tam rozvrácené hospodářství, katastrofální propad životní úrovně a občanská válka.A přesně v duchu téhož scénáře se nyní, pod záminkou smrti novináře Jana Kuciaka, snaží stejní západní režiséři a jejich domácí slovenští zrádci svrhnout legitimní vládu Roberta Fica.Pokud by se to ale podařilo a přineslo by to Slovensku totální rozvrat, režisérům tohoto dění by to bylo úplně jedno, jen ať dosáhnou své vlastní, mocensko politické cíle. Jen ať se dostanou do vlády jejich domácí lokajové, kteří do západních rukou poslušně rozprodají vše, co ještě zbylo. Kteří poslušně přijmou tisíce imigrantů, kteří ratifikují istanbulskou úmluvu, jakož i jinou, zvrácenou bruselskou agendu s neblahým dopadem na duševní zdraví budoucích generací již tak dost mravně rozvráceného slovenského národa.Hulákající, agresivní, nemyslící a nenávistně protivládně naladěné davy jsou masivní mediální manipulací už dokonale připraveny, jak je možné vidět na níže připojeném videu. Oranžová revoluce na Slovensku už tedy může začít!https://www.youtube.com/watch?time_continue=7,v=6gv2XdTfAKA

Přiznám se, že už během revoluce v roce 1989 jsem mezi tehdejšími davy na náměstích nejasně tušil, že za krásnými řečmi o svobodě a demokracii se skrývá něco nekalého. Že tyto ideály jsou naivním masám jenom účelově předloženy jakýmisi šedými eminencemi v pozadí a že obelhané davy v iluzi boje za tyto ideály bojují ve skutečnosti za cíle oněch skrytých šedých eminencí.Už tehdy jsem vnímal, že krásná slova o demokracii a lidských právech jsou jenom jakýmsi trojským koněm, jehož masy s jásotem a oslavami vtáhnou zvenčí, dovnitř hradeb své společnosti, přičemž z útrob tohoto trojského koně se časem postupně vyvalí zlo, které se v něm celou dobu skrývalo. A toto zlo si pak danou společnost celkem podmaní, zotročí, rozvrátí a okrade.V listopadu 89 jsem to jen tušil a realita nakonec ukázala, že je to opravdu tak. Dnes to vím s absolutní jistotou, protože jde o nesčetněkrát v různých částech světa úspěšně vyzkoušený scénář, před kterým je třeba v dnešních dnech Slovensko varovat. Neboť každý národ, který se dá cizími silami a jejich domácími přisluhovači vyprovokovat k sebevražedným protestům, sám sebe odsuzuje ke svému rozvratu a k absolutnímu zotročení právě těmi cizími silami, které ho pod vhodně volenými záminkami vyhnaly do ulic, aby za ně bojoval.Milí přátelé, toto mějte na paměti, když se budete chystat vyjít ven a v cizí režii se budete snažit o svržení své vlády. Člověk, který má jenom trochu úcty k sobě samému se přece nemůže nemůže nechat jinými, jeho vlastními nepřáteli, k něčemu takovému propůjčit.Současná vláda má své chyby. A má jich mnoho, ale její násilné sesazení není legitimní cesta. Pokud totiž máme být věrni principům demokracie, musíme přece respektovat vůli většiny národa, která tuto vládu legitimně zvolila na určité období, i když nám osobně se to nelíbí. V příštích volbách buďme chytřejší!Nenávist, agresivita, řev a násilí na ulicích není cesta konstruktivní. Je to naopak cesta destruktivní a vede k destrukci tak, jak to potvrzují výše uvedené příklady Libye a Ukrajiny. Nedejte se proto vyprovokovat, ani zmanipulovat. Nechoďte do ulic, jako nějaké loutky, kterými jako na provázku pohybují šedé eminence v pozadí a dobře se baví na tom, jak jsou lidé stále naivní, hloupí a nepoučitelní.Opozice a nevládní sektor totiž v případě pádu vlády vůbec nenabízejí lepší alternativu. Neboť pokud nyní, v ani nepříliš přeneseném slova smyslu, vládnou Slovensku zloději s červenýma kravatami a s mírným ohledem na národ, tak potom mu budou zase vládnout zloději s modrýma kravatami pod taktovkou západu a Bruselu, bez jakýchkoliv ohledů na národ.Nicméně to, že v současnosti máme možnost volit jenom mezi zlem, nebo ještě větším zlem je zapříčiněno morálním úpadkem slovenského národa, který se odvrátil od pravých hodnot ducha a lidskosti, a orientuje se pouze na hodnoty materie a peněz. A právě tato obecná materialistická ubohost je nejhlubší příčinou marasmu, ve kterém se v současnosti slovenský národ nachází. Pokud se totiž právě toto nezmění, nebudou mu nikdy vládnout skutečně hodnotní lidé, ale pouze větší, nebo menší zloději, svým jednáním odrážející duchovní a morální ubohost společnosti, ze které vzešli. Velká čest všem výjimkám!Slovenský národ je totiž žel hodnotově nemocný a jedním z nezbytných důsledků této nemoci je málo hodnotná společenská a politická reprezentace. Ta totiž ve vztahu k vlastnímu národu pouze zrcadlí jeho skutečnou tvář, protože je dokonalým odrazem jeho morálních a mravních kvalit.Taková je žel trpká pravda neúprosné logiky, která se samozřejmě lidem velmi špatně poslouchá. Znamená to však jediné: Změna společenských a politických poměrů spočívá opravdu v rukou národa, ale skrývá se především v jeho vlastní, zásadní hodnotové přeměně. V zásadní hodnotové přeměně elementárních buněk tohoto velkého celku, kterými jsou jednotliví lidé samotní, to jest jednotlivci!http://kusvetlu.blog.cz/ve spolupráci s M.ŠVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek