uvazujme

Humoru a zábave chýba ušľachtilosť!


Nič, čo sa deje v hraniciach tohto univerza sa nemôže vyhnúť zákonitostiam, ktoré v ňom panujú. No a jednou z takýchto zákonitostí je Čistota. Ide o vysoký a univerzálny vesmírny princíp, ktorý by mal napĺňať vnútorný život každého človeka. Všetko, čo človek cíti a myslí by malo byť čisté. A rovnako čisté by malo byť i všetko, čo človek hovorí a činí. Nemalo by jestvovať vôbec nijakej ľudskej činnosti, ktorá by sa dôsledne nezachvievala v tomto univerzálnom vesmírnom princípe. A medzi to samozrejme patria i rôzne formy a druhy zábavy, ktorým sa ľudia tak radi oddávajú.

Áno, zábava a humor sú soľou života, ale ich tvorcovia a konzumenti si musia byť v každej chvíli vedomí nutnosti rešpektovania istej miery čistoty, ušľachtilosti a ľudskej dôstojnosti.

Žiaľ, opak je ale pravdou a súčasní tvorcovia zábavy a humoru, ale i obyčajní ľudia vo svojom voľnom čase, pri rôznych oddychových aktivitách tieto hodnoty vôbec nerešpektujú a to je hlavnou príčinou toho, prečo sú takmer všetok humor a zábava človeka nedôstojnými a plytkými, plnými špiny a nízkosti.

Pri rôznych formách a druhoch dnešnej zábavy a kultúrneho vyžitia, či už sú to piesne, filmy, divadlo, vtipy, a tak ďalej, sa musí každý človek, ktorý si ešte dokázal zachovať určitú mieru vnútornej čistoty neraz červenať, cítiť trápne, tiesnivo a nepríjemne, kladúc si sám sebe otázku: Kam sme to až klesli?

Avšak ľudia, ktorí v sebe postupne nechali celkom zasypať jednu z najvyšších hodnôt univerza – Čistotu, títo ľudia sa v súčasnej nízkosti a špine, ktorou sú doslova otrávené takmer všetky formy zábavy a kultúrneho vyžitia cítia veľmi príjemne – takmer ako prasce, blažene sa váľajúce v bahne. Takáto forma zábavy a umenia sa im zdá plnokrvná a plnohodnotná. Majú dojem, že práve toto je jedna z možností, ako sa dokonale odreagovať a užiť si života. Veď predsa žiť a zabávať sa môžeme tak, ako sa nám páči a ako nám to najlepšie vyhovuje.

Ak by sa podobní ľudia, ktorí si takto hovejú v nečistote, pretože pojmem čistoty nechali v sebe už dávno znehodnotiť stretli s požiadavkou ušľachtilej, čistej a pojmu človek hodnej zábavy, s veľkou pravdepodobnosťou by s takýmto niečím nesúhlasili v obave, že by snáď mohli prísť o „plnohodnotnosť“ toho, čo práve oni, vo svojej skazenosti, považujú za skutočnú zábavu. V ich očiach by ušľachtilá a dôstojnosti človeka hodná zábava nemohla byť predsa nijakou zábavou.

Je to však iba určitý uhoľ pohľadu, pretože zase naopak, vnútorne čistejší človek sa musí neraz s odporom a hnusom odvrátiť od mnohého, čo ľudia zbavení vnútornej čistoty považujú v súčasnosti za skutočnú zábavu.

Ako však už bolo na začiatku povedané, Čistota predsa len patrí medzi tie najvyššie a najvznešenejšie hodnoty v tomto stvorení. Je hodnotou, pochádzajúcou zo Svetla, z ktorého povstalo všetko a teda aj človek. Každý z nás ju preto nesie nezmazateľne vtlačenú vo svojom najvnútornejšom „ja“ – vo svojom duchu. Ak dokážeme načúvať svojmu duchu, ktorý sa ku nám prihovára prostredníctvom citu, dokážeme potom v zmätkoch dnešnej doby bezpečne rozpoznať, čo je naozaj ušľachtilé, čisté, zdravé a krásne a čo naopak nemravné, plytké, nízke a zvrhlé. Toto je jediná cesta a jediný spôsob, ktorým možno bezpečne rozlíšiť správne od nesprávneho a zlé od dobrého.

Náš duch, alebo inak povedané, naše svedomie, má byť teda pre nás v tomto smere tou najvyššou morálnou autoritou, ktorá jediná, ak s ňou dokážeme nájsť spojenie, je nám vždy schopná ukázať správny smer na cestách nášho života.

Pre tých, ktorí chcú znovu nájsť a obnoviť svoje spojenie s jednou najvznešenejších a najvyšších hodnôt vo stvorení – s Čistotou, majúcou moc urobiť z nás opäť skutočných a plnohodnotných ľudí je tu zlaté pravidlo, ktoré znie: Udržujte krb svojich myšlienok čistý! Jedine tak vybudujete mier a budete šťastní. Bez Čistoty totiž niet žiadneho pravého človečenstva!

Lebo čas sa napĺňa a svetlí rytieri Čistoty sa v jagavej zbroji približujú do blízkosti zeme. Už svištia ich meče, ktorých údery zakrátko bolestne dopadnú na všetko to, čo sa protiví pojmu Čistota.

Tieto údery zasiahnu zem z Lásky voči všetkému, čo si ešte dokázalo zachovať čistotu a čo by inak, vo všeobecne rozšírenej nečistote muselo byť spolu strhnuté do záhuby.

Tieto údery budú zároveň aj aktom Spravodlivosti, ktorá nebude v žiadnom prípade nijakým trestom Božím, ale iba zodpovedajúcim dôsledkom nesprávneho jednania ľudí, ktorého sa im dostane v duchu Zákona spätného účinku, ktorý znie: Čo kto zaseje, to aj zožne!

Zmeňme sa preto, kým je ešte čas, aby na nás nemuseli dopadnúť údery Lásky, Spravodlivosti a Čistoty v ich nekompromisnej, zničujúcej, ale od všetkého nesprávneho a zlého očisťujúcej sile. Lebo zlo má už vo stvorení svoje dni spočítané!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek