uvazujme

Úskalí mediálních posudků

Nechala jsem si udělat automatickou kresbu, na níž médium zobrazilo úroveň mojí duchovní zralosti. Žel, výsledek mě dosti zarmoutil, protože podle dané kresby mám údajně výrazně zneprůchodněné některé čakry, a také jsem pod vlivem dvou negativních bytostí. Můžete mi prosím poradit, co to pro mne znamená a co mohu pro zlepšení mojí situace co nejdříve učinit?

Momentálně se cítím ještě hůře než předtím a potřebuji pomoc. Předem děkuji za odpověď.

Důležité je uvědomit si, že médium může přibližně určit stav Vaší duchovní zralosti, avšak jenom pro okamžik přítomnosti, v němž se v čase diagnostikování nacházíte. Tento stav se ale může vlivem rozličných podnětů v okamžiku zásadně změnit a způsobit, že diagnóza ztrácí svoji aktuálnost a význam, protože pak vypovídá o minulosti, která již neexistuje. Jinými slovy řečeno, posudek média je statický (vztahuje se na určitý okamžik vývoje), přičemž duchovní život člověka je plně dynamický, protože se využíváním svobodné vůle neustále vyvíjí a mění. Člověk si tak nejednou zoufá nad stavem nízkého stupně své zralosti, přestože by mohl mít již důvod k radostnému vzhlížení do budoucna, pokud se zodpovědným úsilím zdokonalil.

Mnozí mediálně nadaní lidé navíc často přehlížejí i to, že diagnostikování přibližného stavu duchovní zralosti člověka získává smysl až tehdy, když přesně poznají, zda byl tento konkrétní stupeň dosažen na cestě vzestupu nebo sestupu. To je nesmírně důležité rozpoznat především proto, že pokud médium například zaznamenalo ještě nízký stupeň zralosti dosažený však na cestě ke vzestupu, vyjadřuje to přesto všechno pokrok a vytváří přirozený důvod k radosti. Pokud však byl například poměrně vyšší stupeň duchovní zralosti dosažen na cestě celkového sestupu, mohl by být opravdu projevem úpadku a alarmujícího stavu, vyžadujícího urychlenou změnu.

Velkému riziku jsou vystaveni také mediální lidé, kteří vidí auru a podle jejího působení odvozují hodnotu či celkovou zralost dotyčného člověka. Proč? Aura se může v krátkém čase taktéž významně měnit, a proto neposkytuje hodnověrný základ k mediálním závěrům. A nakonec, i v duši temperamentního člověka, jehož aura je nejednou ovlivněna rušivými emocemi, se může nacházet vroucí srdce, bijící pro Pravdu. Vždy je proto potřeba hledat v člověku jeho nejvnitřnější duchovní podstatu a nestavět příliš strnule na jejích proměnlivých projevech. Kdo tak nečiní a vynáší lehkovážné posudky nad sebou či svými bližními, kteří k němu přicházejí s důvěrou, může v krátkém čase učinit více škody než užitku, s nepředstavitelnými následky v osudech všech zúčastněných.

Jediným měřítkem lidské hodnoty je důslednost v čistotě a spravedlnosti ve všech maličkostech každodenního života a dlouhodobé úsilí o dobro a harmonii, ověřené zkouškou času.Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek