uvazujme

Stav života na zemi

Víme, že na světě je takových lidí, kteří touží po povznesení lidské společnosti, stále více a více, avšak přesto toto všechno stále nedostačuje k celkové změně k lepšímu.

Hlasy volajících, jedno ať zní anglicky, rusky, německy, česky nebo slovensky, nejsou prozatím natolik silné, aby vyvážily lomoz a hřmot povrchnosti, která se na lidstvo valí ze všech proudů velkých médií.

Nikdo na široké veřejnosti dostatečně nehovoří o tom, že mnohé je potřeba právě nyní změnit!

Nehovoří o tom média, nehovoří o tom politici, nehovoří o tomto ani umění a školy!

Je potom něco zvláštního na tom, když musí psát ao-institut ve sdělení duchovního stavu Země, že tento nesměřuje ke zlepšení, nýbrž naopak směřuje stále více dolů do celkového úpadku?

Ano, takový stav také stále trvá a vše sestupuje jen stále dolů!

Duchovní stav Země není lepší, jakkoliv by bylo velmi potřebným a jakkoliv by si to zvyšující se počet lidí přál, aby se tento konečně povznesl výše, neboť události, které se postupně vynořují před lidstvem, budou si vyžadovat velké změny k lepšímu u každého z lidí, abychom mohli tyto změny, přírodní i vesmírné, překonat jako duchovní bytosti, jednající jen ušlechtile a čestně.

Klesnout ke způsobům zvířete je přitom velmi snadné. Také rezignovat a zhroutit se není nijak těžkým. Od člověka - duchovní bytosti je však očekáváno více. Má se dokázat povznést nad všechny strasti a těžkosti tím, že se pokusí zapomenout na sebe sama a naopak dokáže pomáhat všem těm, kteří jsou ještě slabší a ještě potřebnější pomoci, byť by to bylo v tom nejprostším - v úctyplném jednání mezi sebou. K tomuto povznesení je potřeba získat si základnu již v dnešní době, kdy vše je stále ještě zvládnutelným a snesitelným.

Povznesení etiky, duchovní laskavosti a soucitu je možné, ale také nanejvýš potřebné začít rozvíjet již dnes! To se však, žel, neděje!

To může pozorovat každý, kdo se jen umí rozhlédnout okolo sebe!

Stále proudí mezi jednotlivými státy, národy a lidmi napětí, nesvár a nesnášenlivost. Stále jsou mezi lidmi překračovány hranice Přikázání Božích, hranice slušnosti a čisté lidskosti. Z toho následně plyne ve zpětném působení Zákonů Stvoření k lidstvu nepokoj, neklid, stoupající až k podrážděnosti. To vše pak vede opět jen znovu k dalšímu zkratkovitému, nespravedlivému jednání a myšlení, a tím se kruh dění posouvá stále dolů. Je to jako horečka, jejíž viditelným obrazem je často stupňování v nedodržování již smluveného a dále napadání, urážky a zbrojení, agrese.

Jak tedy pomoci sobě i druhým v této dnešní zvláštní době, kdy hlasy volajících zanikají v lomoze doby? Změnou sebe sama k lepšímu a spoluprací se všemi těmi, kteří také usilují o poznání vyšších hodnot.

Touto cestou je ještě možné leccos změnit k lepšímu! Je třeba se jen nebát zdánlivě již dlouhotrvající přesily na Zemi, která mnohdy snad jen z nevědomosti šíří lhostejnost a povrchnost.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek