uvazujme

Problém sexuálnej výchovy a juvenilnej justície

Vážený pán prezident, chcem zareagovať na Váš príspevok ĎAKUJEME V MENE SLOVENSKA v ktorom píšete citujem: "kde slobodu a slobodného ducha musíme chrániť, oceňovať a podporovať." Vy ako prezident Slovenskej republiky máte v rukách moc, ktorú môžete využiť či k dobrému alebo k zlému. Máte možnosť pomôcť ľuďom, ktorí Vás o to žiadajú. Vo Vašej predvolebnej kampani ste uviedli ROZUM, SRDCE, CHARAKTER. Zdravý rozum uvažuje triezvo a do budúcna, srdce vníma citom a riadi sa najkrajšou cnosťou - láskou a charakter človeka je dôkazom o cnosti človeka, jeho mravnosti, morálke, pravdovravnosti a férovosti.

Prichádzam s otázkou, ktorá sa týka našich detí - sexuálna výchova a juvenilná justícia. Chcem sa Vás spýtať, s akým postojom prichádzate pri riešení tejto otázky? A máte vôbec nejaké v prípade neúspechu referenda? Dá sa predpokladať, že tento národ nesplní podmienku platnosti tým, že sa nedostaví potrebná väčšina. I keď je to niektorým ľuďom ľahostajné, sú tu ľudia, ktorí bojujú, kričia a prosia za to, aby bol ich hlas vypočutý, aby im bolo uplatnené právo slobodného rozhodnutia.

Počujete ich? Alebo ich nechcete počuť. Teraz sa nezastávam žiadnych cirkví ani skupín, ale zdravo žijúcich rodín, ktorých prioritou je čistá láska k deťom a blížnym. V ktorých bije srdce lásky, úcty, rešpektu a nehy. Za tie rodiny Vás aj parlament prosím aj ja, neberte nám právo rozhodnúť, čo je pre naše deti najlepšie.

Ústava nám zaručuje slobodu rozhodovania a výchovy detí podľa vlastného svedomia a vedomia. Nepríde vám odporné, keď sa malé detské oči, plné lásky, čistoty a nevinnosti musia pozerať na necudné a chlípne obrázky týkajúce sa pohlavia mužov a žien? Keď sa od útleho veku musí v nich vzbudzovať vzťah k pohlavnosti, ktorá patrí do puberty? Načo? Kvôli čomu? Pretože to nariaďuje niekto v Bruseli? Alebo Amerika? Chcete byť aj Vy jej bábkou, ktorej nitky budú ovládať oni? Chcete sa podieľať na tomto divadle? Alebo si budete stáť za svojím, čo ste apelovali ľudom pred voľbami na prezidenta?

Budete mať zdravý rozum, ktorý zhodnotí že daná vec nie je zdravá, že je neľudská a nemorálna? Ničí a devastuje detských duchov od útleho veku? Budete mať čisté srdce, ktoré vycíti, že je to nesprávna vec, dusiť v tých malých deťoch prirodzený stud? A budete mať pravý charakter aby ste ako férový chlap a skutočný muž dali možnosť aj takým ľuďom, ktorí budú môcť rozhodnúť o tom, či ich dieťa je pripravené poznávať takto do hĺbky svoje telo, či môžu odmietnuť účasť na sexuálnej výchove bez postihu akéhokoľvek typu?

Tento zákon je neľudský a núti robiť veci, proti slobodnému rozhodnutiu rodičov, ktorí zodpovedajú za svoje deti do dospelosti. So zodpovednosťou prichádza aj právo, ktoré si títo ľudia uplatňujú. Chcete rešpektovať názory a voľbu ľudí. Nerešpektujte len tých, ktorí odmietnu ísť na referendum, ako tomu bolo aj pri komunálnych voľbách, alebo za čím stojí väčšina, ale rešpektujte aj tých, ktorí chcú bojovať za zdravú a mravnú výchovu svojich detí. Dajte možnosť rozhodnúť sa ich rodičom, nech oni uznajú, či ich dieťa je na takéto informácie pripravené alebo nie.

Tí, ktorí to zastávajú a chcú to, nech si svoje deti na tie hodiny prihlásia, za to sa budú potom zodpovedať oni - ich rodičia. Ale tí, ktorí to nechcú, ktorý nechcú aby sa ich dieťa účastnilo na tejto výučbe, nech majú možnosť povedať nie. Keď tieto deti dospejú potom sa uvidí, ktorá výchova mala zmysel. My sme boli vychovávaní svojimi rodičmi bez nútenej sexuálnej výchovy. Učili nás mravnosti, studu a cnosti. Toto chceme odovzdať aj my svojim deťom. Tak nám v tom nebráňte.

Chceme ešte bojovať za ušľachtilosť, čistú lásku nezasiahnutú dnešnou náruživosťou, za morálku a mravnosť i keď v dnešnej dobe je to takmer nemožné. Rešpektujte nás všetkých a dovoľte, aby každý rodič mohol uplatniť svoje právo tu na zemi. Každý sa bude zodpovedať za svoje skutky a činy. Keď budete rešpektovať všetkých a budete hľadať cestu ako vyhovieť všetkým, nie len väčšine či menšine, potom si Vás budú všetci vážiť a budú Vás uznávať ako hlavu štátu, ktorá si váži každého jedného občana od toho najmenšie po najstaršieho.Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek