uvazujme

Ozdravenie života na zemi!

Táto požiadavka vychádza teraz do sveta. Prechádza všetkými spoločnosťami. Dotýka sa vnútra každého človeka. Kto ešte nesie v sebe nádej na zmenu života na Zemi? Kto je ochotný načúvať hlasu svojho vnútra, svojho svedomia? Kto má v sebe vôľu a silu ustúpiť a zmeniť najskôr sám seba v tom, čo mu prekáža u druhých? Kto dnes nájde odvahu postaviť duchovné a mravné hodnoty na prvé miesto? Kto je ochotný a schopný dokázať toto uvedené?

- SILA NA TO JE V KAŽDOM ČLOVEKU -

OZDRAVENIE ŽIVOTA SPOČÍVA V SPOZNANÍ A NAPĹŇANÍ ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH HODNÔT

17 Zákonov tieto hodnoty vymedzuje, objasňuje a vysvetľuje.

Zároveň však vyžaduje ich dodržiavanie.

Jedine ten, kto sa sám usiluje byť užitočný, dostane túto silu poznania na pomoc, na zmenu seba samého i zmenu okolia.

Kto teraz túži pomáhať pri ozdravovaní života na Zemi, tomu má byť radostne podaná ruka ako pomoc a podpora.

17 Zákonov na ozdravenie života na Zemi!

V jednoduchosti a prostote, ktorá zaznieva z týchto zákonov, je obsiahnutá celá veľkosť života.

Každý vážne sa zaujímajúci čitateľ môže vziať ktorýkoľvek z týchto zákonov a položiť ho ako skúšobný kameň pre všetky okamihy života, jedno, o akú situáciu či aký odbor činnosti sa bude práve jednať.

Tieto zákony platia pre všetko!

Človek sa musí naučiť rešpektovať ich v osobnom živote, v súkromí, ako aj pri všetkom, čo podniká, pri spravovaní vecí verejných a riadení iných.

Nech tak teda učiní každý, kto hľadá zmienené východisko z jestvujúceho stavu dnešnej doby!

Obraz, ktorý sa ukáže, nech už bude v prvej chvíli akokoľvek prísny voči všetkému doterajšiemu, má byť v prvom rade povzbudením k zmene a k ozdraveniu.

Nech je to teda posilou pre všetkých, ktorí sa tým už dnes vážne zaoberajú!

Všetkým čitateľom, ktorí ešte vo svojom vnútri túžia po mieri a harmónii na Zemi!

Mnoho ľudí sa pýta, čo je tým východiskom zo stavu dnešnej doby! Hľadajúc a pátrajúc vo všetkých spôsoboch doterajšieho konania ľudí musia skôr či neskôr od únavy nechať zapadnúť svoje nádeje späť do zdanlivo nekonečného močiara bezvýchodiskovosti.

Východisko však pritom existuje!

Je jednoduché a jasné ako všetko, čo pochádza z Pravdy, zo Zdroja vzniku všetkého Života!

Východisko existuje!

Bolo a zostane naveky prosté a zrozumiteľné! Stojac nad akýmkoľvek ľudským konaním a správaním sa, je poznateľné pre každého, kto sa usiluje o to, aby sa stal skutočným človekom!

Toto východisko je už po tisícročia zakotvené v zákonoch, ktoré sú čiastočne ľuďom známe.

Musí sa však na ne správne dbať a správne ich chápať, potom bude smieť aj na tejto Zemi nadísť víťazstvo mieru a harmónie, hoci sa to dnes mnohým zdá ešte nemožné!

Tieto zákony sú dobre známymi zákonmi Mojžišovho Desatora.

Od dnešnej doby k nim treba pripojiť aj zákony Nového zákona pre život na Zemi:

Cti Stvoriteľa, svojho Boha a Pána!

Udržuj čistotu svojich myšlienok!

Pomáhaj blížnemu!

Pestuj krásu - pracuj na sebe, zušľachťuj seba i svoje okolie!

Zachovávaj rovnováhu v dávaní a braní!

Ochraňuj ženu a jej čistotu!

Zachovávaj mier a spravodlivosť!

Je to teda 17 základných zákonov, ktorými sa musí riadiť každý, kto chce stáť správne a čisto pred Bohom i pred ľuďmi. Rovnako s čistým svedomím pred sebou samým!

M.Š. v spolupráci http://ao-institut.cz/Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek