uvazujme

Neposkvrněné početí Ježíše Krista

Jak lze vysvětlit pojem "neposkvrněné početí", které předcházelo narození Ježíše zde na Zemi? Jednalo se skutečně o početí, jemuž by nepředcházelo tělesné spojení ženy a muže, tedy plození? Pokud ano, potom by se jednalo o skutečný zázrak, který nemá v historii lidstva obdoby; zázrak, který by svědčil o tom, že Ježíš byl skutečně Mesiášem, Synem Božím.

Na tuto otázku, stejně jako na mnoho jiných podobných, byla dána jasná, věcná a nekompromisní odpověď v Díle "Ve Světle Pravdy". Proto je potřeba připomenout následující:

Dokonalost Boží je zřetelná ve všem, co vzniklo z Jeho tvůrčí Vůle, protože dokonalost může vytvořit vždy jen dokonalost.

Je tedy zřetelná také v Zákonech, jimiž Bůh řídí chod celého vesmíru, aby se nerozpadl v základech, ale byl soudržný a umožňoval rozvoj života také na Zemi. Tyto Zákony je možné proto nazvat také vesmírnými zákony, projevujícími se na Zemi v podobě přírodních zákonů.

Pokud jsou zmíněné Zákony dokonalé, protože vznikly z dokonalosti Boží, musí být logicky nezlepšitelné, neměnné. Jinak by o jejich dokonalosti nemohla být ani řeč, protože dokonalé nemůže být nikdy už jen z povahy své dokonalosti vylepšitelné.

Když tedy z dokonalosti těchto Zákonů vznikla i nutnost pozemského plození, které musí předcházet každému početí dětského tělíčka, není možné ji zákonitě obcházet, vylepšovat či měnit! A to v žádném případě a za žádných okolností.

Proto lze právem říci, že i Ježíšovo tělo muselo být pozemsky zplozeno, stejně jako těla ostatních lidí, a nebylo žádnou výjimkou. Vždyť právě Ježíš přišel na Zem, aby Zákony Otce naplnil, ne je rušil! V tom spočívá Jeho pravá dokonalost a velikost.

Pojem "neposkvrněné početí" proto ve skutečnosti nehovoří o způsobu početí Ježíšova těla (tedy zda došlo k početí plozením nebo ne), ale o stavu nejvyšší duševní čistoty, kterou Maria, matka Ježíšova, prožívala v době početí.

Vždyť kdyby bylo početí totožné se stavem poskvrnění, potom by Stvořitel předurčil všechny budoucí matky i celé mateřství lidského pokolení k poskvrnění, a tedy k úpadku do hříchu. Lze však takovou nelogickou myšlenkovou konstrukci ztotožnit s dokonalostí Boží?

Bůh se nepotřebuje zviditelňovat všelijakými zázračnými "kousky" a výmysly, jen aby v Něj malí pozemští lidé uvěřili. Bůh totiž lidi nepotřebuje a nikdy je nepotřeboval, ale oni potřebují Jeho. Na to se nesmí zapomínat! Nebo si myslíme, že tomu tak není a že jsou lidé důležitější?

Kdybychom my, lidé, dokázali pochopit, že Boží velikost se projevuje svojí dokonalostí, která je ze své povahy neměnitelná, nikdy bychom nehledali nesmyslné způsoby, jak učinit život Ježíšův nepřirozeným způsobem výjimečným nebo přitažlivějším. Vždyť pravá velikost je vždy prostá a jednoduchá.

Žel, protože jsme to nedokázali, musí se stále více lidí odklánět od Ježíše i Jeho učení, protože lidské výmysly, jimiž byl Jeho život opředen, jsou obrovským a odstrašujícím příkladem nesmyslného náboženského dogmatu, který se ukazuje jako neudržitelný a falešný.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek