uvazujme

Mezinárodní napětí


Ačkoliv zprávy popisující vztah mezi západními zeměmi v čele s USA a Ruskem mohou se jevit povrchním pozorovatelům jako samoúčelná politická hra odehrávající se na rovině vzájemného popichování a zkoušení pevnosti nervů, ve skutečnosti se jedná o jednoznačné projevy myšlenkových temných proudů, na nichž se stejnou měrou podílí celý svět.

Temné myšlenkové chtění působí nyní podobno tlaku horké páry v parním kotli. Nikdo z lidí nedokáže odhadnout, kam bude směřovat vývoj rostoucího mezinárodního napětí.

Stejně tak, jako tomu bylo již před více než devadesáti roky v období před I. světovou válkou, nikdo ze současných lidí netuší, jak velmi nebezpečným jevem je narůstání a sílení temných proudů v myšlenkovém světě. Jak se to jeví, opět bude temnem, jako roznětka možného válečného konfliktu nepředstavitelných následků, zvolena cesta zdánlivě podružného incidentu. Incidentu, který však bude ve skutečnosti pro temno jen zástupným spouštěčem následného vybití energie, nashromážděné z nečistého myšlení obyvatel Země.

Cesta k odvrácení zmíněného hrozícího nebezpečí, které stále viditelněji narůstá, spočívá na prvním místě v čistotě jednání a myšlení každého z nás!

Jak se to ale stále více a více ukazuje, nejslabším místem dnešního lidstva je jeho vlastní myšlenkový svět. Zcela nejzoufalejším zjištěním při snaze vyvolat zlepšení tohoto stavu je však to, že devadesát procent celého dnešního lidstva nepřikládá myšlenkám žádný význam! Hodnota myšlenek, a zejména jejich zpětný účinek na celospolečenské ovzduší, je zcela opomíjena.

Přitom většina obyvatel západního světa dobře ví, že právě Syn Boží velmi často upozorňoval na myšlenkový, niterný svět člověka jako na to nejdůležitější, čeho se má dbát ve snaze udržovat jej v čistotě.

Vy všichni, kdo se nazýváte křesťany a holedbáte se vírou ve svého Spasitele, uvažujte: copak váš Mistr hovořil slova "Miluj Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" a také "Miluj bližního svého jako sám sebe.", "Nad tato dvě přikázání většího není!" jen tak bez poznání nesmírné důležitosti jejich respektování? Domníváte se, že to Jím bylo řečeno bez přímé znalosti Vůle Jeho Otce?

Bláhoví lidé. Právě nedbání tohoto nejdůležitějšího přikázání stane se pro největší část obyvatel Země tím největším omylem v celém jejich bytí.

Žel, jak to vypadá, bláznivost dnešní lehkomyslné většiny bude s největší pravděpodobností nakonec těžce zaplacena fatálními událostmi, dotýkajícími se celého světa. Událostmi, které přitom ve skutečnosti nemusely nikdy přijít!
Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek